Martha I 2019 I weißer Ton glasiert I 33 cm hoch

Martha

Junge mit Vogel I I 2019 I weißer Ton glasiert I 19 cm hoch

Junge mit Vogel I

Rabe auf Ast I 2020 I weisser Ton glasiert I 15 cm hoch (ohne Sockel)

Rabe auf Ast

Else mit Katze I 2019 I gelber Ton glasiert I 45 cm hoch mit Sockel

Else mit Katze

Teufelsweib I 2020 I weisser Ton glasiert I 37 cm hoch (mit Sockel)

Teufelsweib

Beste Freunde I 2020 I weißer Ton glasiert I 32 cm hoch

Beste Freunde

Oscar I 2019 I weißer Ton glasiert I 30 cm hoch ohne Sockel

Oscar

Miri I 2017 I gelber Ton glasiert I 46 cm hoch

Miri

Der Träumer I beiger Ton glasiert I 2016 I 28 cm hoch (mit Holzklotz)

Der Träumer

Fiete I 2019 I gelber Ton glasiert I 42 cm hoch mit Sockel

Fiete

Luise I 2020 I weißer Ton glasiert I 32 cm hoch

Luise

Greta I 2020 I weisser Ton glasiert I 55 cm hoch (mit Sockel)

Greta

Junge mit Vogel I 2019 I weißer Ton glasiert

Serie "Einen Vogel hat jeder"

Lampe Theo mit Vogel I 2019 I weißer Ton glasiert I 58 cm hoch (mit Schirm)

Lampe Theo mit Vogel

Tischleuchte Malta IV I 2019 I weißer Ton glasiert I 50 cm hoch mit Schirm

Tischleuchte Malta IV

Die Springende I gelber Ton glasiert I 2016 I 47 cm hoch (mit Halterung)

Die Springende

Die Sonnenbadende (aus der Serie "Malta") I 2015 I Ton "Kork" glasiert I 68 cm hoch

Die Sonnenbadende

Lampe Junge mit Hund I 2018 I weißer Ton glasiert I mit Schirm 61 cm hoch

Lampe Junge mit Hund

Fritz I 2019 I gelber Ton glasiert I 33 cm hoch mit Sockel

Fritz

Wolkenwilli I 2020 I weißer Ton glasiert I 43 cm hoch

Wolkenwilli

Lotta I 2018 I gelber Ton glasiert I 46 cm hoch

Lotta

Tischleuchte Ronit I 2017 I Ton Flieder I mit Schirm 56 cm hoch

Tischleuchte Ronit

Ole | 2019 | weißer Ton glasisert | ohne Halterung ca 28 cm hoch

Ole

Die Sonnenbadende (aus der Serie "Malta") I 2015 I Ton "Kork" glasiert I 68 cm hoch

Die Sonnenbadende

Oscar I 2015 I Schamotte-Ton I 50cm hoch

Oscar

Conchita I gelber Ton glasiert I 2017 I 46 cm hoch

Conchita

Tischleuchte Malta III I 2017 I gelber Ton glasiert I 65 cm hoch mit Schirm

Tischleuchte Malta III

Lorette I 2017 I gelber Ton glasiert I 55 cm hoch

Lorette

Querdenker I weißer Ton glasiert I 2016 I 25 cm hoch (mit Schiene)

Querdenker

Frau auf Stein I 2009 I roter Ton

Frau auf Stein

Beobachterin I weißer Ton glasiert I 2017 I 34 cm hoch

Beobachterin

knieende Frau I 2014 I roter Ton I 20 cm hoch

knieende Frau

Wurzelpeter I weißer Ton glasiert I 2017 I 31 cm hoch

Wurzelpeter

Fred vom Jupiter I 2017 I gelber Ton glasiert I 49 cm hoch mit Gestell

Fred vom Jupiter

Muddi und Vaddi I Gemeinschaftswerk mit Freya Burmeister I weißer Ton glasiert I 2015

Muddi und Vaddi

Schaukelndes Mädchen I weißer Ton glasiert I 2016 I 33 cm hoch

Schaukelndes Mädchen

Feierabend I weißer Ton glasiert I 2016 I 24 cm hoch

Feierabend

der Sitzende I 2014 I roter Ton I 41 cm hoch

der Sitzende

Gegen den Wind I grauer Ton glasiert I 2016 I 50 cm hoch

Gegen den Wind

der Sitzende auf dem Ast I 2009 I roter Ton glasiert

der Sitzende auf dem Ast

Die Tanzende I grauer Ton glasiert I 2015 I 50 cm hoch

Die Tanzende

Schale Kumulus I 2014 I weißer Papierton glasiert I 13 cm Durchmesser

Schale Kumulus

Schale Türkis I 2014 I weißer Papierton glasiert I 18 cm Durchmesser

Schale Türkis

Blaue Schale I 2012 I weißer Ton glasiert I 37cm Durchmesser

Blaue Schale

Schalenkomposition I 2014 I Ton glasiert

Schalenkomposition

Schale Afrika I 2012 I gelber Ton glasiert I 26 cm Durchmesser

Schale Afrika

Deckenleuchte Matisse I 2009 I weißer Ton glasiert

Deckenleuchte Matisse

Tischleuchte Malta I I 2011 I gelber Ton glasiert

Tischleuchte Malta

Tischleuchte Dame mit Zopf I 2012 I weißer Ton

Tischleuchte Dame mit Zopf

Lampe Kaktus I 2013 I weißer Ton glasiert I 43cm hoch

Lampe Kaktus

kleine Tischleuchte I 2014 I roter Ton glasiert I 33cm hoch

kleine Tischleuchte

Malerei
Eingang